Fullservis v oblasti ICT

Navrhneme optimální
řešení na míru

Pokud chcete kvalitu, spolehlivost, profesionalitu - ANSEC Group je jasná volba.
Provedeme Vás úskalími správného návrhu, implementace a servisního zajištění Vašich řešení.
Současně Vám garantujeme zabezpečení Vašich dat a minimalizaci případných rizik.
ANSEC Group znamená úspěch Váš a Vašeho IT.

Posts added by Roman Barchánek

Systémová integrace

Tento modul z našeho portfolia služeb se primárně zabývá řízením,koncepcí,integrací, projektovým vedením ICT při zachování kvality služby a životního cyklu služeb v úzské vazbě na možná rizika.

A) Řízení ICT

V oblasti řízení ICT se zabýváme podporou pro další zefektivnění řídících a obslužných procesů ICT a vytvoření aktualizovaných podkladů pro středně i dlouhodobé plánování v těchto oblastech:

 1. katalog služeb ve vybraných oblastech ICT
 2. popis globální architektury s respektováním informační strategie
 3. popis servisního modelu ICT
 4. inventarizace aktivních aplikací a IS ve vybraných oblastech ICT
 5. vytvoření modelu logických datových toků ICT systémů
 6. vyhodnocení a návrh případných úprav koncepce ICT

B) Koncepce ICT

V oblasti koncepce ICT se zabýváme promítnutím potřeb a vizí zákazníka do uceleného plánu ICT. Výsledkem činností v této oblasti jsou:

 1. o návrhy a doporučení směru dalšího rozvoje ICT
 2. o návrhy na změny metodických pokynů a postupů pro provoz,
 3. o návrhy na změny metodických pokynů (standardů) týkajících se ICT projektů a zařazování systémů do ICT prostředí.

C) Projektová kancelář a řízení projektů

V oblasti řízení projektů se zabýváme vedením projektové kanceláře, která má za úkol pro vybrané projekty z oblasti ICT tyto činnosti :

 1. o organizační zajištění procesu oponentur schvalování dokumentů a projektů k realizaci
 2. o vedení přehledu plánovaných a běžících projektu a příprava pravidelných zpráv o stavu realizace
 3. o zajištění naplnění návazností jednotlivých projektů a požadavků na součinnosti
 4. o udržování archivu související projektové dokumentace.
 5. o dohled nad celým životním cyklem realizovaných projektů
 6. o řízení kvality projektů

 

Read more

Konzultace

Hlavním pilířem našeho podnikání jsou konzultace v následujících klíčových oblastech ICT prostředí, kde naše firma zajišťuji široké portfolio služeb:

Datová centra a sítě

 1. Kompletní IT design datových center
 2. Seizing server HW, storage HW a síťového HW
 3. Návrh vhodného SW a Virtualizační engine
 4. Zajistění infrastrukturních služeb – IP layout, DNS, NTP, AAA, Logging, VPN
 5. Návrh vhodného dohledu a správy
 6. Napojení na stávající prostředí včetbě cloud integrace

Budování a zajištění odpovídající úrovně informační bezpečnosti je během na dlouhou trať. Procesy spojené s informační bezpečností je třeba chápat v širokých souvislostech – nejen technických, ale také organizačních, personálních a dalších. Jen tak lze zajistit nezbytnou důvěryhodnost ICT struktur organizace. Dalším pilířem našich konzultačních služeb je:

IT bezpečnost

 1. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 2. Audit
 3. Řízení rizik
 4. Zabezpečení infrastruktury
 5. Dohled bezpečnosti ICT
 6. Prevence ztráty dat (DLP)

Rychlý vývoj IT služeb v reakci na změny požadavků trhu resp. koncových uživatelů IT služeb a rychlé a bezchybné nasazení IT služeb do rutinního provozu vyžadují, aby se ICT/IT organizace současně zaměřila na systém řízení Průběžného zlepšovaní IT služeb. Průběžným zlepšováním dosáhne vyšší kvality poskytovaných IT služeb a pozitivně ovlivní „zákaznickou“ zkušenost a spokojenost s poskytovaným portfoliem IT služeb. K tomuto tématu naše organizace vybudovala metodiku, jenž se zaměřuje na:

IT strategie a transformace

 1. ICT infrastruktura a architektura
 2. Framework řízení IT služeb
 3. Řízení, finance a bezpečnost
 4. Interní kultura a lidské zdroje
 5. Osvědčené procesy
 6. Řizení portfolia IT služeb
Read more