Fullservis v oblasti ICT

Navrhneme optimální
řešení na míru

Pokud chcete kvalitu, spolehlivost, profesionalitu - ANSEC Group je jasná volba.
Provedeme Vás úskalími správného návrhu, implementace a servisního zajištění Vašich řešení.
Současně Vám garantujeme zabezpečení Vašich dat a minimalizaci případných rizik.
ANSEC Group znamená úspěch Váš a Vašeho IT.

Systémová integrace

Systémová integrace

Tento modul z našeho portfolia služeb se primárně zabývá řízením,koncepcí,integrací, projektovým vedením ICT při zachování kvality služby a životního cyklu služeb v úzské vazbě na možná rizika.

A) Řízení ICT

V oblasti řízení ICT se zabýváme podporou pro další zefektivnění řídících a obslužných procesů ICT a vytvoření aktualizovaných podkladů pro středně i dlouhodobé plánování v těchto oblastech:

 1. katalog služeb ve vybraných oblastech ICT
 2. popis globální architektury s respektováním informační strategie
 3. popis servisního modelu ICT
 4. inventarizace aktivních aplikací a IS ve vybraných oblastech ICT
 5. vytvoření modelu logických datových toků ICT systémů
 6. vyhodnocení a návrh případných úprav koncepce ICT

B) Koncepce ICT

V oblasti koncepce ICT se zabýváme promítnutím potřeb a vizí zákazníka do uceleného plánu ICT. Výsledkem činností v této oblasti jsou:

 1. o návrhy a doporučení směru dalšího rozvoje ICT
 2. o návrhy na změny metodických pokynů a postupů pro provoz,
 3. o návrhy na změny metodických pokynů (standardů) týkajících se ICT projektů a zařazování systémů do ICT prostředí.

C) Projektová kancelář a řízení projektů

V oblasti řízení projektů se zabýváme vedením projektové kanceláře, která má za úkol pro vybrané projekty z oblasti ICT tyto činnosti :

 1. o organizační zajištění procesu oponentur schvalování dokumentů a projektů k realizaci
 2. o vedení přehledu plánovaných a běžících projektu a příprava pravidelných zpráv o stavu realizace
 3. o zajištění naplnění návazností jednotlivých projektů a požadavků na součinnosti
 4. o udržování archivu související projektové dokumentace.
 5. o dohled nad celým životním cyklem realizovaných projektů
 6. o řízení kvality projektů